Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Společnost vědeckotechnických parků ČR, z.s.
IČO:00566047
Ulice:Na Perštýně 342/1
PSČ:110 00
Obec:Praha 1
Okres:Obvod Praha 1
Typ org:Asociace, spolky a sdružení pro inovační podnikání
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.svtp.cz
Rok založení:1990
Poč. pracovníků:1-5
Popis:Cílem Společnosti je vytváření předpokladů pro přípravu a provoz vědeckotechnických parků (dále VTP ČR). Společnost bude plní tyto hlavní úkoly: a) Získávat pro záměry přípravy a provozu vědeckotechnických parků (vědeckých parků (center), technologických parků (center), podnikatelských a inovačních center) instituce a osobnosti včetně členů vlády a poslanců, představitele vysokých škol, pracovišť AV ČR, výzkumných ústavů, průmyslu, podnikatelů, svazů měst a obcí, obchodních komor, bank atd.; propagovat tuto myšlenku ve sdělovacích prostředcích. b) Iniciovat legislativní a organizační předpoklady pro budování těchto parků, zakládání a rozvoj malých inovačních firem, pečovat o kvalitu jejich obsahového zaměření a tím se podílet na zajišťování rozvoje národního hospodářství. c) Podporovat vznik národní sítě VTP ČR, vytvářené akreditovanými VTP ČR. d) Podporovat tvorbu středisek technologického transferu. e) Organizovat vzdělávací, poradenskou, ediční a vydavatelskou činnost VTP ČR. f) Navázat oficiální kontakty se zahraničními asociacemi VTP ČR.
Odvětví (1):Činnosti organizací společenských
Technologie (1):Řízení inovací

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.