Vyhledávání       English version     
 
   
     


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.


2000

Řešení projektu Technologický profil ČR v roce 2000 mělo tyto etapy :
  • Aktualizace dat, doplnění struktury databáze, úprava databáze tak, aby mohla být zahrnuta do prostředí geografických informačních systémů (GIS).
  • Prezentace databáze (verze 02) na CD-ROMu a na Internetu na domovských stránkách AIP ČR
  • Využití databáze Technologický profil v rámci informačních bází regionálních rozvojových agentur.
  • Návrh kritérií pro zařazení subjektů do databáze, včetně mezinárodního srovnání se strukturou podobných databází.
  • Koordinace, marketing a řízení projektu, příprava public relations projektu na léta 2000 - 2003 s cílem zajistit postupné samofinancování dalšího řešení projektu v letech 2001 - 2003.
Aktualizovaná struktura databáze umožňuje vyhledávat subjekty podle technologií a podle toho zda je jen používají či zda je také nabízejí uživatelům.Databáze je prezentovaná na CD-ROM Technologický profil ČR verze 2 jehož scénář byl proti verzi 01 rozšířen o prezentaci databáze v prostředí geografických informačních systémů (GIS).


Techprofil 01


Databáze technologický profil ČR se stává součástí Integrovaného regionálního informačního systému - IRIS.

 Základním záměrem tvůrce tohoto informačního systému - Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR) je vytvořit IRIS jako nástroj na podporu tvorby koncepce a realizace strategie regionálního rozvoje ČR zejména pro potřeby Ministerstva pro místní rozvoj, CRR a budoucích krajských úřadů. IRIS bude využíván nejen pro přípravu dokumentů regionálního rozvoje z národních zdrojů i ze zdrojů Evropské unie, ale bude rovněž poskytovat výstupní informace regionálním rozvojovým agenturám (RRA), podnikatelům a investorům pro jejich podnikatelské aktivity a pro podporu rozvoje regionu i občanům pro jejich běžné potřeby. Zkušební provoz IRIS bude zahájen během června 2001.

Techprofil 01


   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.