Vyhledávání       English version     
 
   
     


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.


2002


Projekt Technologický profil ČR v roce 2002 se zaměřil mimo jiné na tyto činnosti:

 1. Provozování databáze na Internetu (www.techprofil.cz) včetně její pravidelné aktualizace (4x ročně).
 2. Propojení databáze Technologický profil ČR na Internetu s dalšími informačními zdroji.
 3. Příprava a realizace public relations databáze Technologický profil ČR.
 4. Prezentace databáze na CD-ROM - Technologický profil ČR verze 04.

Databáze na Internetu byla pravidelně aktualizovaná 4x ročně (poslední aktualizace v roce 2002 proběhla 12. 12. 2002); K aktualizaci údajů na Internetu může každý z uvedených subjektů využít formuláře vkládání údajů (viz vkládání údajů - je nutné uvést IČO);

Databáze Technologický profil ČR je propojována s dalšími informačními zdroji z Internetu, a to nejen na CD-ROM, ale i na www.techprofil.cz
 • Přehledy programů podpory výzkumu a vývoje na internetu (přehledy v češtině, informace v angličtině)
 • Instituce v České republice (Ústřední orgány státní správy, ostatní orgány státní správy)
 • Ostatní informační zdrojeV souladu s plánem prezentace databáze Technologický profil ČR:

Hlavním cílem projektu public relations databáze Technologický profil ČR je prezentovat tuto databázi a vyhledávat její potencionální uživatele v tuzemské praxi stimulace inovací:
 • v působnosti státní správy,
 • v akademické oblasti (ústavy Akademie věd a vysoké školy),
 • mezi podnikateli,
 • v působnosti asociací, svazů a společností sdružující subjekty inovačního podnikání včetně výzkumu, vývoje.
Dalším cílem public relations je hledat uplatnění databáze Technologický profil ČR v oblasti mezinárodní spolupráce a to jak na dvoustranném základě, tak na základě mnohostranné spolupráce.

Prezentace databáze Technologický profil ČR byla v roce 2002:

 • V Akademického bulletinu ve 4. čísle vyšel článek Technologický profil ČR databáze inovačního potenciálu ČR;
 • V časopise Inovační podnikání & transfer technologií v čísle 4 článek Známe inovační potenciál České republiky? Napoví Vám databáze technologický profil ČR;
 • V rámci doprovodného programu veletrhu URBIS byla databáze prezentovaná na konferenci "Inovace a technologie v rozvoji regionů" 23. 4. 2002 v Brně;
 • Technologický profil ČR byl prezentován na konferenci PRONT 02 17. 5. 2002 v Mariánských Lázních;
 • Technologický profil a ochrana průmyslového vlastnictví je název prezentace, která byla součástí programu semináře Ochrana průmyslového vlastnictví 5. 6. 2002 v Praze;
 • Databáze Technologický profil ČR sloužila jako zdroj ukázek inovačního potenciálu Jihočeského kraje v rámci workshopu "Šance přeshraniční technologické kooperace", v Linci v Rakousku 17. 6. 2002;
 • CD-ROM i Internetová podoba databáze (www.techprofil.cz ) byly součástí prezentace AIP ČR na 44. Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně ve Středisku podpory podnikání v pavilónu E; ve dnech 16. - 20. 9. 2003;
 • O databázi technologický profil ČR proběhla přednáška jako součást doprovodného programu výstavy INVENCE 2002 . která byla součástí Týdne vědy a techniky 2002 ve dnech 17 - 19. 10 2002 v Praze;
 • Technologický profil ČR byl prezentován na výstavě EUREGIA 2002 Lipsko; v rámci Länderforum Tschechische republik 2. 11. 2002;
 • CD-ROM Technologický profil ČR verze 04 byl součástí prezentace inovačního potenciálu ČR na zahajovací konferenci k 6. rámcovému programu podpory výzkumu a vývoje v EU. Konference proběhla v Bruselu ve dnech 11.-13. listopadu 2002;
 • Prezentace databáze inovačního potenciálu Technologický profil ČR byla součástí přednášky na Fakultě národohospodářská, VŠE 21. 3. 2002 v Praze a přednášky na Ekonomické fakultě VŠB Ostrava, 23. 5. 2002 Ostrava o podpoře výzkumu a vývoje z domácích i zahraničních zdrojů;
 • Závěrečná prezentace včetně křtu CD-ROM Technologický profil ČR verze 04 proběhla v rámci INOVACE 2002, Týdne, výzkumu, vývoje a inovací v ČR, Praha 3. - 6. 12.2002 .
Databáze Technologický profil ČR sloužila jako základ k dílčím přehledům o inovačním podnikání v jednotlivých oblastech (např. biotechnologie, nanotechnologie) i jako výchozí databáze pro regionální inovační strategie některých krajů ČR.

Realizace projektu Technologický profil ČR přinesla řadu poznatků a zkušeností, které Asociace inovačního podnikání ČR využila při řešení jiných projektů. Jedná se například o projekt Mezinárodního inovačního centra nebo o projekt Oborová kontaktní organizace pro průmyslový výzkum a vývoj v ČR ve spolupráci ze Svazem průmyslu a dopravy ČR.

Součástí řešení projetu v roce 2002 je vydání CD-ROM Technologický profil ČR verze 04, která obsahuje tyto části:
   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.