Vyhledávání       English version     
 
   
     


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.


Hlavní cíle projektu v roce 2003:


 1. Čtvrtletní aktualizace a provozování databáze na Internetu
 2. Propojení databáze Technologický profil ČR na Internetu s dalšími informačními zdroji.
 3. Příprava a realizace public relations databáze Technologický profil ČR.
 4. Prezentace databáze na CD-ROM - Technologický profil ČR verze 05.


Databáze Technologický profil ČR je na Internetu propojována s dalšími informačními zdroji:
 • Nabídky databáze , expertů, projektů a přístrojů/zařízení vybraných vysokých škol, přímé propojení s elektronickým katalogem vědeckotechnických parků
 • Přehledy programů podpory výzkumu a vývoje na internetu (přehledy v češtině, informace v angličtině)
 • Instituce v České republice (Ústřední orgány státní správy, ostatní orgány státní správy)
 • Ostatní informační zdroje (informační portály pro podporu podnikání, exportu, apod.).
Tyto zdroje jsou nově uspořádány (vymyslet, vyrobit, prodat; inovační prostředí)Správa databáze Technologický profil ČR byla převedena do internetového prostředí, což zvýšilo operativnost a umožňuje zvýšit aktuálnost záznamů . K aktualizaci údajů na Internetu může každý z uvedených subjektů využít formuláře vkládání údajů (viz vkládání údajů - je nutné uvést IČO).

Návštěvnost domovské stránky www.techprofil.cz

  2002 2003    
  1 2 3 4 5 6      
  počet návštěv počet stránek počet hodin počet návštěv počet stránek počet hodin rozdíl 4-1 rozdíl 5-2 rozdíl 6-3
1. čtvrtletí 2100 9189 112,02 4479 13223 259,90 2379 4034 147,88
2. čtvrtletí 1195 6267 49,46 3588 7782 59,83 2393 1515 10,37
3. čtvrtletí 1706 6225 92,03 5811 10298 117,40 4105 4073 25,37
4. čtvrtletí 4386 13695 290,70 9620 36530 673,83 5234 22835 383,13
rok celkem 9387 35376 544,21 23498 67833 1110,96 14111 32457 566,75


V roce 2003 byla databáze Technologický profil ČR byla v roce 2003 prezentována na těchto domácích i mezinárodních výstavách a konferencích :
 • III. moskevský mezinárodní salon inovací a investic Ruská federace, Moskva (4. - 5. 2. 2003) viz ip&tt1/2003 str. 26 - 27;
 • Konference Inovace a technologie v rozvoji regionů (16. 4 2003) v Brno viz závěry z konference - www.aipcr.cz a www.bvv.cz;
 • REDEM ´03 Management ve výzkumu a vývoji (12. - 14. 5. 2003) Telč
 • FINET, MACH, METAL (13. - 15. 5. 2003) Praha;
 • Seminář Ochrana průmyslového vlastnictví (4. 6. 2003) v Praze
 • MSV 2003 15. - 19. 9. 2003 Brno (seminář Inovační potenciál ČR)
 • FOR-ARCH 23. - 27. 9. 2003 Praha (Salon inovací a investic)
 • CHEMTEC 7. - 10. 10. 2003 Praha
 • ŘEMESLA, konference HK ČR a následná workshop - 5. 11. 2003
 • Podpora podnikání v regionech…. Slavkov 20. 11. 2003
 • INOVACE 2003 2. - 5. 12. 2003 Praha
Databáze Technologický profil ČR slouží také jako základ pro přípravu podobných informačních zdrojů v rámci regionálních inovačních strategií
Podpora regionální inovační strategie v jižních Čech; Technologický profil Jihočeského kraje

Výsledky projektu byly také prezentovány na vysokých školách v rámci přednášek:
 • Fakulta národohospodářská VŠE Praha, katedra hospodářské politiky,
  předmět Hospodářská politika I - 12. 3. 2003
 • Fakulta národohospodářská VŠE Praha, katedra hospodářské politiky předmět
 • diplomovém semináři - 10. 4. 2003
 • Ekonomická fakulta VŠB - TU, katedra národohospodářská,
  předmět Hospodářská politika II. - 21. 10. 2003
Projekt Technologický profil ČR byl prezentován také na jednání Českého komitétu pro vědecké řízení 12. 11. 2003 a na jednání rady České strojnické společnosti 17. 12. 2003.

Postup řešení projektu Technologický profil ČR byl popsán v článku Technologický profil ČR v roce 2003 v časopise Inovační podnikání & transfer technologií v čísle 2/2003 (str. III přílohy Transfer technologií) a v článku Inovovaná databáze Technologický profil ČR na Internetu v čísle 3/203 (str. 10) v tomtéž časopise.

 
   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.