Vyhledávání       English version     
 
   
     


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.


Hlavní cíle a činnosti projektu v roce 2008:


Příprava a provozování databáze
 • aktualizace dat
 • příprava, aktualizace a zprovoznění specifických informací (nabídky VŠ, regionální rozvojové agentury apod.)
 • další informace (pracoviště VaV, výrobní a obchodní firmy apod.)
 • prezentace inovačních produktů (výrobky, technologické postupy – Cena Inovace roku)
 • prezentace programů mezinárodní spolupráce ve VaV (programy, řešené projekty)
 • součinnost s Ost West Kooperations Zentrum (SRN)
 • součinnost s RINKCE (Ruská federace)
 • národní síť NICER
 • odkazy na mezinárodní organizace VaV
 • doplnění databáze Inovačních produktů
 • prezentace Systému inovačního podnikání v ČR
 • provozování www.techprofil.cz a jeho aktualizace
 • součinnost s regiony a informace o regionálních inovačních strategiích


Prezentace TP ČR
 • příprava a výroba CD ROM verze 09
 • prezentace v ip tt a dalších titulech
 • prezentace na 4 vybraných konferencích a veletrzích v zahraničí
 • prezentace na INOVACE 2008, 15. mezinárodní sympozium s výstavou (2. 12. - 5. 12. 2008) a dalších 4 vybraných konferencích a veletrzích v ČR
Řízení projektu koordinace, marketing, řízení projektu a příprava public relations.
 
   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.