Vyhledávání       English version     
 
   
     


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.


Hlavní cíle a činnosti projektu v roce 2011:


Příprava a provozování databáze
 • aktualizace dat
 • příprava, aktualizace a zprovoznění specifických informací (nabídky VŠ, regionální rozvojové agentury apod.)
 • další informace (pracoviště VaV, výrobní a obchodní firmy apod.)
 • prezentace inovačních produktů (výrobky, technologické postupy – Cena Inovace roku)
 • prezentace programů mezinárodní spolupráce ve VaV (programy, řešené projekty)
 • součinnost se zahraničními partnery
 • národní síť NICER
 • odkazy na mezinárodní organizace VaV
 • doplnění databáze Inovačních produktů
 • prezentace Systému inovačního podnikání v ČR
 • provozování www.techprofil.cz a jeho aktualizace
 • součinnost s regiony a informace o regionálních inovačních strategiích


Prezentace TP ČR
 • příprava výroby CD ROM verze 12 (5000 ks)
 • prezentace v ip tt a dalších titulech
 • prezentace na 4 vybraných konferencích a veletrzích v zahraničí
 • prezentace na INOVACE 2011, 18. mezinárodní sympozium s výstavou (6. 12. – 9. 12. 2011) a dalších 3 vybraných konferencích a veletrzích v ČR
Součinnost s kraji ČR
 • využití TP ČR v rámci RIS
 • akce v krajích
Řízení projektu koordinace, marketing, řízení projektu a příprava public relations.
 
   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.