Vyhledávání       English version     
 
   
     


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.


1999

    Cílem dalšího pokračování projektu Technologický profil ČR v roce 1999 bylo upravit strukturu databáze na podmínky platné v České republice (zařadit identifikační číslo organizace, číselník odvětví, okresů apod.). Aktualizovat a uspořádat záznamy získané o subjektech inovačního podnikání v roce 1998. Doplnit je o nové záznamy, vytvořit počítačový program pro správu databáze, vydat tuto databázi na CD-ROM jako verzi 01 a umístit její prezentaci na Internetu.

(formulář pro pořizování dat)
TECHNOLOGICKÝ PROFIL 1999


  V souladu se zadáním projektu se jeho řešení účastnili tito partneři:
 • Akademie věd - Technologické centrum AV ČR
 • Asociace inovačního podnikání ČR
 • Asociace poradenství v podnikání
 • Asociace výzkumných organizací
 • Centrum pro studium vysokého školství
 • Český svaz vědeckotechnických společností
 • Hospodářská komora ČR
 • Svaz průmyslu a dopravy
  Databáze obsahuje základní identifikační a kontaktní údaje o těchto organizacích :
 • Výzkumná pracoviště vysokých škol
 • Pracoviště Akademie věd ČR
 • Resortní výzkumné ústavy
 • Nestátní výzkumné ústavy
 • Pracoviště transferu technologií
 • Vědeckotechnické parky
 • Asociace · Komory
 • Ministerstva
 • Poradenské organizace
 • Regionální rozvojové agentury
 • Inovační firmy
 • Regionální poradenská a informační centra
Databáze byla vydána na CD-ROMu spolu s prezentací příručky "Průvodce systémem státní podpory výzkumu a vývoje v ČR" a prezentací spolupracujících partnerů.


techprofil1999


Popis řešení projektu je umístěn na domovské stránce AIP ČR a ukázka databáze byla umístěna na Internetu.
   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.