Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Centrum výzkumu konkurenční schopnosti české ekonomiky
IČO:00216224
Ulice:Lipová 41a
PSČ:602 00
Obec:Brno-město
Okres:Okres Brno-město
Typ org:Výzkumná centra
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.econ.muni.cz
Rok založení:2005
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Předmětem výzkumné činnosti centra je analýza předpokladů a výsledků konkurenční schopnosti české ekonomiky v návaznosti na plnění cílů Lisabonské strategie. Konkurenční schopnost ČR v mezinárodním srovnání (EU-25) je hodnocena ve vztahu k podmínkám úspa makroekonomické stability. V předmětu činnosti je důraz kladen na zohlednění specifik tranzitivních zemí v procesu ekonomického a technologického dohánění a na identifikaci implikací stávajících vývojových trendů pro hospodářsko politickou praxi. AnalýCílem projektu je vytváření kvalifikovaných analytických podkladů pro rozhodování hospodářsko politických a ekonomických subjektů při podpoře úspěšného přechodu České republiky na znalostně založenou ekonomiku. K naplnění tohoto cíle na kvalitativně odpoA nalytické výstupy jsou založeny na postupně rozvíjené a ve finální podobě ucelené metodologii aplikovatelné v delším časovém horizontu, která zohledňuje potřeby hospodářsko politické praxe na národní a regionální úrovni při formulaci dlouhodobých rozvoj
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.