Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Třinecké Železárny, a. s.
IČO:18050646
Ulice:Průmyslová 1000
PSČ:739 61
Obec:Třinec - Staré Město
Okres:Okres Frýdek-Místek
Typ org:Inovační firmy
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:
Rok založení:1991
Poč. pracovníků:5000-9999
Popis:TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s., které byly založeny v roce 1839,patří k hutním podnikům s nejdelší tradicí v České republice. Ročně vyrábějí v uzavřeném hutním cyklu více než 2,5 milionů tun oceli,což je více než jedna třetina její celkové domácí produkce. Hlavní ýrobkové portfolio tvoří dlouhé válcované výrobky jako jsou drát, betonářská a tvarová ocel, speciální tyčová ocel, kolejnice, široká ocel a hutní polotovary. Dalšími výrobky jsou koks, doprovodné produkty vznikající při jeho výrobě a umělé hutné kamenivo. Třinecké železárny jsou největší českou hutí s domácím kapitálem. Jejich majoritním vlastníkem je společnost MORAVIA STEEL a.s. Společně tvoří jedno z nejvýznamnějších průmyslových uskupení v České republice. Základní strategií skupiny Třinecké železárny - Moravia Steel (TŽ - MS) je dynamické zvyšování podílu dlouhých výrobků s vyšší přidanou hodnotou a její řízení v budovaných up- a downstream řetězcích.
Odvětví (1):Výroba kovů vč. hutního zpracování
Odvětví (2):Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin
Odvětví (3):Výroba chemických výrobků
Odvětví (4):Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu
Odvětví (5):Stavebnictví
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.