Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Bezpečnostně technologický klastr, o. s.
IČO:22873643
Ulice:Lumírova
PSČ:700 30
Obec:Ostrava
Okres:Okres Ostrava-město
Typ org:Asociace, spolky a sdružení pro inovační podnikání
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.btklastr.cz/
Rok založení:2010
Poč. pracovníků:10-19
Popis:Mezi základní cíle činnosti BTKlastru patří: podpora odvětví bezpečnosti (Safety & Security) a zavádění inovačních řešení v praxi, podpora konkurenceschopnosti a investičních aktivit členských subjektů, zapojení výzkumných organizací do společného výzkumu a komercializace produktů klastru, zvýšení intenzity regionální spolupráce veřejné, výzkumné a aplikační sféry, vytvoření zázemí pro společnou nabídku a propagaci produktů klastru, zvyšování odborné a profesní úrovně členů klastru, aplikace vytvořených poznatků v projektových aktivitách klastru do výuky, podpora zapojení členů klastru do mezinárodní spolupráce, monitoring světových vývojových trendů a jejich aplikace pro rozvoj klastru a jeho členů.
Odvětví (1):Činnosti organizací společenských
Technologie (1):Organizace a řízení

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.