Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Vědeckotechnický park Ústí nad Labem
IČO:44555601
Ulice:Pasteurova 3334/7
PSČ:400 01
Obec:Ústí nad Labem
Okres:Okres Ústí nad Labem
Typ org:Vědeckotechnické parky
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:vtp.fvtm.ujep.cz
Rok založení:2010
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Park disponuje laboratořemi a specializovanými pracovišti vybavenými moderním zařízením a vybavením pro realizaci výzkumu, vývoje a řešení problémů průmyslových podniků z celé ČR v oblastech materiálů a technologií. Při spolupráci s podniky je využíváno know-how výzkumných a akademických pracovníků fakulty v oblastech jak materiálů a technologií, tak ekonomiky a managementu podniku. Park tvoří spojnici mezi průmyslem a jeho potřebami a výzkumnou a akademickou sférou a jejími znalostmi. Nabízí podnikům jak krátkodobou spolupráci formou měření a analýz, tak dlohodobou spolupráci na výzkumu a vývoji v oblastech materiálů a technologií - destruktivní a nedestruktivní zkoušení materiálů, koroze, fraktografie a metalografie, tepelné procesy, optimalizace a navrhování řezných podmínek apod. Park dále nabízí kurzy z oblastí materiálů a technologií, managementu a ekonomiky podniku.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.