Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Výzkumné centrum pro nanopovrchové inženýrství
IČO:45314772
Ulice:Matějská 2416
PSČ:160 00
Obec:PRAHA 6
Okres:Obvod Praha 6
Typ org:Výzkumná centra
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.atg.cz
Rok založení:2005
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Cílem navrhovaného výzkumného centra je přispět k objasnění fundamentálních vědeckých otázek a vyřešení technických problémů, které dosud brání širokému praktickému uplatnění fotoaktivního nanokrystalického oxidu titaničitého v oblastech samočisticích hy Výzkumné cíle lze shrnout do tří vzájemně navazujících skupin týkajících se přípravy různých forem fotoaktivních nanokrystalických materiálů, zejména na bázi oxidu titaničitého, studia jejich fyzikálně chemických vlastností a zkoumání fotokatalytických pcitlivostí rozšířenou do viditelné oblasti, (ii) příprava fotoaktivních vrstev na bázi nanokrystalického oxidu titaničitého na různých podložních materiálem, a to včetně postupů nevyžadujících vysokoteplotní aktivaci, (iii) nalezení přímých souvislostíme tod pro testování samočisticích schopností a desinfekčních účinků fotokatalytických povrchů, (v) konstrukce, testování a optimalizace pracovních podmínek různých typů laboratorních fotoreaktorů pro čištění vody, vzduchu a půdy, (vi) prozkoumání kinetik
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.