Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Regionální rozvojová agentura Východní Moravy
IČO:45659176
Ulice:Náměstí Míru 64
PSČ:760 30
Obec:Zlín
Okres:Okres Zlín
Typ org:Regionální rozvojové agentury
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.rra-vychodnimorava.cz
Rok založení:1998
Poč. pracovníků:10-19
Popis:Regionální rozvojová agentura Východní Moravy (dále jen RRAVM) je zájmovým sdružením, založeným zakladatelskou smlouvou ze dne 9.2.1998. RRAVM v návaznosti na působnost svých zakladatelů, orgánů místní samosprávy, podnikatelského sektoru a státních správy, definuje a realizuje místní strategii regionálního rozvoje se zaměřením na rozvoj regionu a jeho jednotlivých mikroregionů. Hlavní předmět činnosti RRAVM je: - koordinace a podpora spolupráce členů sdružení při tvorbě strategických plánů regionálního rozvoje, - iniciace vzniku rozvojových projektů na regionální a subregionální úrovni a spolupráce při jejich realizaci, - na základě spolupráce s centrálními orgány podporovat provádění státní regionální politiky, - příprava a realizace programu regionálního rozvoje - strukturálních fondů EU, - zajišťování financování regionálních projektů z vládních, nevládních a zahraničních zdrojů, - zajištění jiných činností k dosažení cílů vyplývajících ze stanov.
Odvětví (1):Služby převážně pro podniky
Odvětví (2):Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení
Odvětví (3):Ostatní služby
Technologie (1):Řízení inovací

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.