Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Geodrill, s.r.o.
IČO:46994971
Ulice:Bělohorská 2115/6
PSČ:636 00
Obec:Brno - Židenice
Okres:Okres Brno-město
Typ org:Inovační firmy
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.geodrill.cz
Rok založení:1993
Poč. pracovníků:10-19
Popis:PROVÁDÍME VRTNÝ, SONDÁŽNÍ A GEOFYZIKÁLNÍ PRŮZKUM pro stanovení mechanických vlastností zemin a hornin, pro mapování podzemních prostor, mapování geologických a hydrogeologických struktur a krasových jevů, zahloubených objektů v archeologickém výzkumu a pyrotechnický průzkum DODÁVÁME PODKLADY pro sanaci a zakládání staveb (liniové a plošné stavby, rodinné domy), pro sanaci skládek odpadů, podzemí a sesuvů, pro ekologické audity, inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, zřizování vodních zdrojů PORADENSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST PŘEDNÁŠKY A METODICKÉ KURZY VÝZKUM, VÝVOJ METODIK A PŘÍSTROJŮ PUBLIKAČNÍ ČINNOST
Odvětví (1):Stavebnictví
Odvětví (2):Zpracování dat a související činnosti
Odvětví (3):Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.