Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
IČO:47813059
Ulice:Olbrichova 25
PSČ:746 01
Obec:Opava
Okres:Okres Opava
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.fvp.slu.cz
Rok založení:2008
Poč. pracovníků:50-99
Popis:Fakulta veřejných politik je od roku 2008 třetí fakultou Slezské univerzity. Tvoří ji Ústav veřejné správy a regionální politiky, Ústav pedagogických a psychologických věd a Ústav ošetřovatelství. Zvolený název charakterizuje rozvojový potenciál uvedených ústavů, které by v dlouhodobé perspektivě měly společně usilovat o vytváření netradičně pojatých studijních programů i realizaci výzkumných projektů v oblasti veřejných politik na různých úrovních, zejména v rámci regionů a obcí. Půjde např. o problematiku národnostní a menšinovou, o decentralizační procesy a specifické otázky regionálních a lokálních politik i sociální politiky a práce, o tvorbu a realizaci vzdělávací politiky v celém rozsahu věkové struktury populace od povinné školní docházky až k nejrůznějším systémům celoživotního vzdělávání, o realizaci zdravotní politiky, především ve směru zdravotnického vzdělávání, osvěty, ošetřovatelství a pečovatelských služeb.
Odvětví (1):Školství
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.