Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2020 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská
IČO:60460709
Ulice:Kamýcká 1176
PSČ:165 21
Obec:Praha-Suchdol
Okres:Obvod Praha 6
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.fld.czu.cz
Rok založení:1990
Poč. pracovníků:50-99
Popis:Formy, délka a zakončení studia Magisterské studium na oboru LI má formu presenční nebo kombinovanou, na oboru IE, KI a DI pouze presenční. Délka studia je 5let (kombinovaná 6 let), studium je zakončeno státní závěrečnou zkouškou, absolventům je udělován titul inženýr - Ing. Magisterské studium je organizováno buď jako pětileté (nestrukturované) nebo jako dvoustupňové 3 roky bakalářské a dvouleté navazující magisterské. Bakalářské studium je na oborech HSSL a UTSS, má formu presenčního nebo kombinovaného studia. Délka studia je 3 roky (kombinované studium 3,5 roku), studium je zakončeno státní bakalářskou zkouškou, absolventům je udělován akademický titul bakalář - Bc. Doktorské studium má formu presenční - délka studia 3 roky, nebo distanční - délka studia zpravidla 5 let. Studium je zakončeno státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, absolventům je udělován titul doktor - Ph.D.
Odvětví (1):Školství
Odvětví (2):Zemědělství, myslivost a související činnosti
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2021 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.