Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Nová antivirotika a antineoplastika
IČO:61388963
Ulice:Flemingovo nám.542/2
PSČ:166 10
Obec:Praha 6 - Dejvice
Okres:Obvod Praha 6
Typ org:Výzkumná centra
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.uochb.cas.cz
Rok založení:2005
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Cílem projektu je nalézt nová potenciální antivirotika a léčiva s antineoplastickým účinkem, zejména látky účinné proti rezistentním mutantům HIV a HBV, poxvirům (vakcinie, variola) a proti RNA virům (HCV). Za tím účelem studovat další fosfonátové analoS tudovat přípravu, protivirové a cytostatické účinky konformačně rigidních cyklohexanových analogů nukle- osidů, C-substituovaných purinů s funkcionalizovanými C-substituenty, jejich nukleosidy a nukleotidy jako efektory DNA či RNA polymeras a nástroje rMapovat vznik mutací proteasy (PR) z HIV positivních pacientů léčených proteasovými inhibitory (PI), vyvi-nout metody diagnostiky vývoje resistence proti PI, charakterizovat odpovídající rekombinantní PR a navrh-nout proti nim účinné inhibitory. Studovatb uňky pomocí uměle sbalených kapsid DNA virů. Navodit specifickou imunitní odpověd vložením nových epitopů do kapsidových struktur. Charakterizovat strukturu, expresi a aktivitu lidské glutamatkarboxypeptidasy II v nádorových buňkách prostaty a mozku. Vy
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.