Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2020 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Ústav Experimentální Botaniky AV ČR, v. v.i.
IČO:61389030
Ulice:Rozvojová 263
PSČ:165 02
Obec:Praha 6 - Lysolaje
Okres:Obvod Praha 6
Typ org:Pracoviště Akademie věd ČR
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.ueb.cas.cz
Rok založení:1962
Poč. pracovníků:250-499
Popis:integrované působení fytohormonů a růstových regulátorů přiřízení vývoje rostlin, regulace morfogeneze rostinné buňky aúloha cytoskeletu a příslušných signálních drah regulace buněčného cyklu a využití syntetických analogů fytohormonů k jeho inhibici a inhibici nádorového bujení regulace ontogeneze samčího gametofytu, genové exprese,proteosyntézy a signálních drah somatická a pylová embryogeneze, prašníkové kultury, produkcehaploidů, organizace a funkce genomu na chromozomové úrovni,detekce regulačních genů, dynamika poškození a reparacegenomové DNA pod vlivem stresů a mutagenů, faktory ovlivnující fotosyntézu a vodní režim ve stresových podmínkách, reakcerostlin na infekci a mol.charakteristika virů.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2021 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.