Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství
IČO:61989100
Ulice:Lumírova 13
PSČ:700 30
Obec:Ostrava
Okres:Okres Ostrava-město
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.fbi.vsb.cz
Rok založení:2002
Poč. pracovníků:25-49
Popis:Fakulta bezpečnostního inženýrství (FBI) je zcela novou fakultou VŠB-TU Ostrava. Studijní obory: Technika požární ochrany a bezpečnostti průmyslu a Bezpečnostní inženýrství byly dosud uskutečňovány na Hornicko-geologické fakultě, katedře Techniky požární ochrany a bezpečnosti průmyslu resp. Institutu bezpečnostního inženýrství. Zřízení FBI je pokračováním procesu rozvoje studijních oborů zaměřených na bezpečnost a požární ochranu na VŠB-TUO. Současně je i reakcí na stále vzrůstající poptávku praxe po vysokoškolsky vzdělaných odbornících v šroké sféře bezpečnosti a požární ochrany. Náplň studia je orientovaná především na analýzu a prevenci technologických rizik a rizik bezpečnosti práce, požární bezpečnost staveb a technologií, bezpečnost osob a majetku, havarijní plánování, krizové řízení, Integrovaný záchranný systém a další.
Odvětví (1):Školství
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.