Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky
IČO:61989100
Ulice:17. listopadu 15
PSČ:708 33
Obec:Ostrava - Poruba
Okres:Okres Ostrava-město
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.fei.vsb.cz
Rok založení:1849
Poč. pracovníků:2000-2499
Popis:Fakulta elektrotechniky a informatiky poskytuje strukturované studium ve dvou studijních programech: - Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika, nformační technologie. Každý student bude absolvovat nejprve bakalářský studijní program, podle zájmu pak magisterský studijní program, případně i doktorský studijní program. Studium v bakalářském studijním programu je tříleté, absolvent získává akademický titul bakalář (Bc.). Studium v navazujícím magisterském studijním programu je standardně dvouleté, po jeho absolvování je udělen akademický titul inženýr (Ing.). Pro absolventy Bc. studia příbuzných oborů je délka magisterského studia tříletá. Studium v doktorském studijním programu navazuje na ukončené magisterské studium. Schopnost samostatné vědecké práce prokazuje student složením státní doktorské zkoušky a obhájením své disertační práce. Po úspěšném zakončení studia získávají absolventi akademický titul doktor ( Ph.D.).
Odvětví (1):Školství
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.