Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inž
IČO:61989100
Ulice:17. listopadu 15
PSČ:708 33
Obec:Ostrava - Poruba
Okres:Okres Ostrava-město
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.fmmi.vsb.cz
Rok založení:1951
Poč. pracovníků:100-199
Popis:Moderní technologie průmyslové výroby vycházejí z využití nejrůznějších druhů materiálů - s civilizačním důrazem na ekologii, ekonomii a jakost v procesu jejich výroby i spotřeby. Jde jak o klasické kovové materiály, tak o stále více se prosazující materiály keramické, biochemické, skla, plasty, dále o nejrůznější materiály kompozitní, materiály s určitými specifickými vlastnostmi, respektive schopnostmi, s určitým inteligenčním potenciálem. Výroba a vývoj materiálů požadovaných vlastností při zaručené jakosti a spolehlivosti, identifikace struktury a vlastností materiálů, jejich zkoušení a ochrana, stanovení a odstraňování příčin vad a havarijních situací, volba optimálního materiálu z hlediska technického, technologického, ekologického a ekonomického, marketingové strategie výrobců i spotřebitelů materiálů - to vše patří k odbornosti materiálového inženýrství jako vysoce perspektivní a prestižní intelektuální sféry budoucnosti.
Odvětví (1):Školství
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.