Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpraco
IČO:61989100
Ulice:17. listopadu 15
PSČ:708 33
Obec:Ostrava - Poruba
Okres:Okres Ostrava-město
Typ org:Výzkumná centra
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.hgf.vsb.cz
Rok založení:2006
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Centrum výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin si klade za cíl sjednotit dosavadní poznatky o možnostech využití doprovodných produktů, dnes z převážné části odpadů, spjatými s báňským i aktivitami a následnými procesy, jako druhotných surovin.V současnosti existuje celá řada dílčích výsledků ve využití těchto materiálů. Chybí však systematické zhodnocení a sjednocení, které by umožnilo efektivně klasifikovat a kvantifikovat tyto odpady a na základě jejich chemických a fyzikálně mechanických vlastností optimalizovat jejich využití jako druhotné suroviny. V době dramaticky se zvyšujících cen primárních surovin je neodpustitelným přepychem tyto potenciální suroviny skládkovat jako odpad , kdy již na jejich vydobytí byly investovány značné prostředky. Přitom se jedná o potenciální suroviny, které mohou nalézt uplatnění mimo stavební průmysl v chemickém průmyslu anorganických barviv, v keramickém průmyslu, v široké škále ekologických apl
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.