Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Centrum výzkumu práškových nanomateriálů
IČO:61989592
Ulice:tř. Svobody 26
PSČ:771 46
Obec:Olomouc
Okres:Okres Olomouc
Typ org:Výzkumná centra
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.upol.cz/fakulty/prf/
Rok založení:2005
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Výzkumné centrum orientované na syntézu nanočástic kovů a oxidů kovů s vlastnostmi vhodnými pro jejich praktické využití jako nanopigmentů, katalyzátorů, sorbčních a purifikačních materiálů.Výzkumná činnost bude sestávat ze tří základních kroků, syntézy práškových nanometariálů, jejich komplexní fyzikálně-chemickou charakterizace a praktického testování ve vybraných aplikačních oblastech.Orientace vědecké přípravy studentů magisterských a doktorských studijních programů na problematiku nanočástic, nanomateriálů a především na jejich praktické využití. Při výběru témat disertačních a diplomových prací bude vycházeno z potřeb potenciálních
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.