Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Funkční genomika a proteomika ve šlechtění rostlin
IČO:62156489
Ulice:Zemědělská 1
PSČ:613 00
Obec:Brno-sever - Černá Pole
Okres:Okres Brno-město
Typ org:Výzkumná centra
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.af.mendelu.cz
Rok založení:2006
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Šlechtění rostlin stojí na prahu nového období, jehož horizonty určuje přechod od zkoumání podmíněnosti biologických procesů jednotlivými geny ke globálnímu výzkumu role genomu a proteomu v determinaci biologických procesů. Obecným cílem výzkumného centr a je využít možností, které poskytují funkční genomika a proteomika, k získání nových poznatků a šlechtitelského materiálu v oblastech zvyšování kvality produktů plodinám vlastních, zlepšování agronomických parametrů a změny specifických vlastností zemědělských plodin významných jak v České republice, tak v oblasti celé střední Evropy. Výzkum bude zaměřen na zvyšování (i) kvality zrna pšenice a ječmene, semen hrachu a hlíz bramboru, (ii) rezistence bramboru a hrachu vůči škůdcům a chorobám a (iii) příjm u těžkých kovů a rezistence k nim u lnu pro fytoremediační procesy.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.