Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2020 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Univerzita Hradec Králové
IČO:62690094
Ulice:Rokitanského 62
PSČ:500 03
Obec:Hradec Králové
Okres:Okres Hradec Králové
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.uhk.cz
Rok založení:1992
Poč. pracovníků:500-999
Popis:Univerzita Hradec Králové (dále jen UHK) je veřejnou vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen zákon). Sídlem UHK je město Hradec Králové. UHK ve své činnosti navazuje na dlouholeté tradice výchovy a vzdělávání učitelů v tomto městě. Bezprostředně navazuje na Pedagogický institut (1959 až 1964) a samostatnou Pedagogickou fakultu v Hradci Králové (1964 až 1992). Jejím posláním je vzdělávání v oblastech podle akreditovaných studijních programů. Tyto studijní programy obsahují složky humanitního, přírodovědného, technického, tělovýchovného, ekonomického, manažerského a uměleckého vzdělávání. UHK organizuje rovněž celoživotní vzdělávání včetně doškolování a rekvalifikace zejména pro potřeby regionu.
Odvětví (1):Školství
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2021 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.