Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Data, algoritmy, rozhodování
IČO:67985556
Ulice:Pod vodárenskou věží 1143/4
PSČ:182 08
Obec:Praha 8
Okres:Obvod Praha 8
Typ org:Výzkumná centra
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.utia.cas.cz/
Rok založení:2005
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Předmětem činnosti Centra je základní a aplikovaný výzkum v oblastech souvisejících s budováním modelů nejistých znalostí a jejich využitím pro podporu rozhodování. Práce s neurčitými daty je společným jmenovatelem všech těchto výzkumných činností spadaj ících do umělé inteligence, algoritmického inženýrství a adaptivních systémů. V uvedených oblastech bude též probíhat výuka studentů doktorských studijních programů. Obecným cílem Centra je podstatným způsobem přispět k rozvoji teoretické, algoritmickéaprogramové základny pro řešení řady problémů spjatých s rozhodováním ve složitých reálných situacích, zejména při rozhodování založeném na různých zdrojích znalostí a dat. Tato východiska a charakter reálných problémů (složitost, multidimensionalita ane d eterminismus) určují hlavní teoretické směry, ve kterých bude výzkum probíhat: (1) získávání a representace znalostí, (2) rozhodování, (3) zpracování více-rozměrných signálů a rozpoznávání obrazů, (4) soft computing a fuzzy modelování.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.