Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Centrum výzkumu chorob srdce a cév
IČO:67985823
Ulice:Vídeňská 1083
PSČ:142 20
Obec:Praha 4
Okres:Obvod Praha 4
Typ org:Výzkumná centra
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.biomed.cas.cz/fgu
Rok založení:2005
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Centrum výzkumu chorob srdce a cév. Studium molekulárních a buněčných mechanizmů, které se podílejí na vzniku a rozvoji ischemické choroby srdeční (ICHS) se zvláštním zřetelem k jejím nejzávažnějším rizikovým faktorům, tj. ateroskleróze a hypertenzi.Výzk um se bude týkat těchto vzájemně souvisejících oblastí: (i) mechanizmů odolnosti srdce k nedostatku kyslíku a úlohy rizikových faktorů; (ii) možnosti stabilizace vulnerabilního plátu a genetických příčin aterogeneze; (iii) molekulárních mechanizmůreaktivity periferních cév při hypertenzi; (iv) pozdních důsledků časného poškození kardiovaskulárního systému. K hlavním strategickým přístupům budou patřit vývojové aspekty a sexuální odlišnosti. Integrální součástí bude klinický výzkum. Pochopenípatogenetick ých mechanizmů, které se podílejí na vzniku ICHS, by mělo vést k novým preventivním, diagnostickým a terapeutickým postupům. Navrhovaný projekt je v plném souladu s prioritami kardiovaskulárního výzkumu ve státech EU na příštích 10 let.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.