Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů
IČO:67985939
Ulice:Zámek 1
PSČ:252 43
Obec:Průhonice
Okres:Okres Benešov
Typ org:Výzkumná centra
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.ibot.cas.cz
Rok založení:2005
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Bioindikace a revitalizace toxických antropogeních substrátů a vodních zdrojů: využití sinic, řas, půdních bakterií a symbiotických hubVyužití sinic, řas a symbiotických mikroorganismů pro bioindikace a revitalizace vody a půdy. Výstupy jsou metodiky pre dikce toxicity pitné vody a vodních zdrojů, produkce bioplynu z odpadních vod a využití inokulací pro zvýšení výnosů plodin při rekultiVývoj detekce cyanotoxinů pro varování vodárny před vodními květy a vývoj metody pro detekci cyanobakterií na začátku úpravárenské technologie. Vývoj biotestu pro rybnikářství (trofie a limitující živiny) a příprava kmenů řas pro screening aktivních láteRevitalizace odpadních vod řasami a produkce bioplynu ze získané biomasy. Ověření potenciálu inokulací pro revitalizaci půd a návrh režimu mikrobiálních inokulací a hnojení pro management rekultivovaných ploch, maximalizaci výnosů rekultivačních plodin a
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.