Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Centrum molekulárních metod monitorování difúzního znečištění životního prostředí
IČO:86652036
Ulice:Vídeňská 1083
PSČ:142 20
Obec:Praha 4
Okres:Obvod Praha 4
Typ org:Výzkumná centra
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.ibt.cas.cz
Rok založení:2006
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Účelem navrhovaného projektu je multidisciplinární výzkum nových systémů pro monitorování difúzního znečištění (DZ) životního prostředí. DZ se rozumí dlouhodobá kontaminace prostředí velmi nízkými koncentracemi polutantů, rezidui rozmanitých antropogenní ch činností, s prokazatelně negativním vlivem na živé organismy i jejich reprodukci. V České republice dosud naprosto chybí monitorovací systém těchto nebezpečných látek v životním prostředí. Cílem projektu je proto navrhnout a ověřit ucelený systém prohodnocení DZ povrchových i podzemních vod a sedimentů s využitím molekulárních diagnostických metod. Hodnotící systém bude navržen na základě zjištěného vlivu vybraných polutantů na savčí organismus in vivo i buňky in vitro. Diagnostika bude založena např ipraveném panelu specifických monoklonálních protilátek proti vybraným polutantům spolu s komplexním molekulárně-genetickým popisem struktury a změn bakteriálních konsorcií a jejich genové výbavy. Výsledky nově vypracovaných molekulárních diagnostickýc
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.