Vyhledávání       English version     
 
   
     
Vymyslet
  Vyrobit
  Prodat


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.


Vysoké školy - členové Asociace inovačního podnikání ČR

Hledáte spolupráci s vysokými školami?
Na této stránce najdete nabídky výsledků vědeckovýzkumné a vývojové činnosti vybraných vysokých škol. Nabídku spolupráce s experty z oborů, které se na těchto školách vyučují a nabídku unikátních přístrojů a zařízení z jejich dílen a laboratoří.
czu
Česká zemědělská univerzita v Praze
cvut
České vysoké učení technické v Praze
vslib
Technická univerzita v Liberci
cuni
Univerzita Karlova v Praze
vsb
Vysoká škola báňská -
Technická univerzita Ostrava
vscht
Vysoká škola chemicko -
technologická v Praze
vutbr
Vysoké učení technické v Brně
zcu
Západočeská univerzita v Plzni

Universita Palackého v Olomouci
 

Universita Tomáše Bati ve Zlíně
 

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva


   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.