Vyhledávání       English version     
 
   
     


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.


Instituce v České republice

Portál veřejné správy v ČR

Prezident ČR – Kancelář prezidenta republiky
Parlament ČR – Poslanecká sněmovna
Parlament ČR – Senát
Úřad vlády ČR

Ústřední orgány státní správy

Ministerstvo dopravy a spojů
Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury
Ministerstvo obrany
Ministerstvo práce a sociálních věcí
       Úřady práce
Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu
       Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
       Puncovní úřad
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo vnitra
Ministerstvo zahraničních věcí
       Zastupitelské úřady v zahraničí
Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo zemědělství
       Státní veterinární správa
       Česká zemědělská a potravinářská inspekce
       Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Ministerstvo životního prostředí
       Státní fond životního prostředí
       Česká inspekce životního prostředí

Další ústřední orgány státní správy

Český statistický úřad
Český úřad zeměměřický a katastrální
Český báňský úřad
Energetický regulační úřad
Úřad průmyslového vlastnictví
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Správa státních hmotných rezerv
Komise pro cenné papíry

Další instituce

Česká národní banka
Český telekomunikační úřad
Generální ředitelství cel
Institut technické inspekce
Nejvyšší kontrolní úřad
Úřad pro ochranu osobních údajů
Úřady bezpečnosti práce

Další informační zdroje

www.epravo.cz  -  informační portál o právu a zákonech;
www.czechtrade.cz  -  Česká agentura na podporu obchodu;
www.czechinvest.org  -  Česká agentura na podporu přílivu zahraničních investic;
www.cmzrb.cz  -  Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. – finacování programů pro malé a střední podnikatele;
www.cai.cz  -  Český institut pro akreditaci
www.csq.cz  -  Česká společnost pro jakost – Národní politika jakosti
www.czelo.cz  -  Česká styčná kancelář pro výzkum a vývoj CZELO (Czech Liaison Office for Research and Development)
www.businessinfo.cz  -  Oficiální portál pro podnikání a export
   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.