Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
IČO:00027073
Ulice:Květnové náměstí 391
PSČ:252 43
Obec:Průhonice
Okres:Okres Praha-západ
Typ org:Resortní výzkumné organizace
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.vukoz.cz/
Rok založení:2007
Poč. pracovníků:100-199
Popis:Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ) je založen na historickém vzniku panství hraběte Arnošta Emanuela Silva Taroucy, které Čs. stát odkoupil prostřednictvím ministerstva zemědělství v roce 1927. Ústav navázal ve své činnosti na zahradnické tradice spjaté zejména s budováním přírodně krajinářského Průhonického parku od roku 1885 a s činností Dendrologické společnosti a její Spolkové zahrady v Průhonicích od roku 1909. Od doby založení zahradnického výzkumu v roce 1927 až do dneška trvá nepřerušená kontinuita ústavu v problematice zahradnické výroby a uplatnění zeleně v sídlech a krajině, v těsném spojení se zahradnickou a sadovnicko-krajinářskou praxí.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Odvětví (2):Zemědělství, myslivost a související činnosti
Odvětví (3):Lesnictví, těžba dřeva a přidružené činnosti
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.