Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta
IČO:00216224
Ulice:Veveří 70
PSČ:611 80
Obec:Brno-město
Okres:Okres Brno-město
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.law.muni.cz
Rok založení:1919
Poč. pracovníků:100-199
Popis:Právnická fakulta zajišťuje univerzitní magisterské vzdělání ve studijním oboru Právo, bakalářské studium specializovaných oborů Místní správa a Právo sociálního zabezpečení a doktorské studium pro absolventy studia magisterského. Magisterské studium je pětileté, člení se do jednotlivých bloků zakončených tzv. blokovou zkouškou. Celé magisterské studium je završeno magisterskou státní zkouškou, po jejímž úspěšném absolvování získává student titul Mgr. Titul JUDr. lze získat po úspěšném dodatečném absolvování rigorózního řízení. Bakalářské studium jednotlivých oborů je tříleté a je ukončeno bakalářskou státní zkouškou.
Odvětví (1):Školství
Odvětví (2):Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.