Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sportovních studií
IČO:00216224
Ulice:Kamenice 753/5
PSČ:625 00
Obec:Brno-město
Okres:Okres Brno-město
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.fsps.muni.cz
Rok založení:2002
Poč. pracovníků:100-199
Popis:Charakteristika Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity vychází z hlubokých tradic sportovně-tělovýchovného vzdělávání v městě Brně, jehož nositelem byla vždy Masarykova univerzita. Počátky tohoto snažení sahají až do roku 1922, kdy byl zřízen Kurz pro vzdělávání profesorů tělesné výchovy na středních školách. Pokračovatelem těchto významných tradic na Masarykové univerzitě je Ústav tělesné kultury Pedagogické fakulty MU, v minulém roce přejmenovaný (ve smyslu Zákona o VŠ) na Katedru tělesné kultury. Stávající Katedra tělesné kultury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, se svou historií i současností vymyká svým personálním obsazením, významem, rozsahem činností a vědeckovýzkumnou základnou z rámce všech Pedagogických fakult České republiky.
Odvětví (1):Školství
Odvětví (2):Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.