Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická
IČO:00216275
Ulice:Studentská 573
PSČ:532 10
Obec:Pardubice II - Polabiny
Okres:Okres Pardubice
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.upce.cz/fcht/index.html
Rok založení:1950
Poč. pracovníků:100-199
Popis:Studium je na FChT UPa bakalářské tříleté a magisterské dvouleté a pětileté (v závislosti na studijním programu). Fakulta uskutečňuje studium v pěti studijních programech. V průběhu bakalářského a 1. stupně magisterského studia se studenti vedle studia předmětů společného základu začínají profilovat výběrem povinně volitelných předmětů. Studium v balalářských programech je ukončeno bakalářskou zkouškou, v magisterském pětiletém programu první státní zkouškou. Ve 2. stupni magisterského studia pokračují studenti rozvíjením specializovaných znalostí ve zvoleném studijním oboru. Studium je ukončeno 2. státní zkouškou a obhajobou diplomové práce. Podle zvoleného studijního programu získá absolvent akademický titul Ing. nebo Mgr. Ukončení magisterského studia umožňuje absolventům pokračovat, po složení přijímací zkoušky, ve 3. stupni studia (tříleté doktorské studium). Po jeho absolvování získá titul Ph.D.
Odvětví (1):Školství
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.