Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická
IČO:00216275
Ulice:Studentská 84
PSČ:532 10
Obec:Pardubice II - Polabiny
Okres:Okres Pardubice
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.upce.cz/ff/index.html
Rok založení:1994
Poč. pracovníků:50-99
Popis:Fakulta humanitních studií, která vznikla transformací Ústavu jazyků a humanitních studií, je od 1. ledna 2001 novou fakultou Univerzity Pardubice. Vzdělávací, výzkumná a další tvůrčí činnost fakulty je zaměřena zejména na společenskovědní, pedagogické, filologoické a interdisciplinární obory. V současné době je na FHS realizováno sedm bakalářských a dva magisterské studijní programy. Pětiletý magisterký obor Učitelství anglického jazyka připravuje plně kvalifikované odborníky - učitele anglického jazyka. Specifické zaměření výuky cizích jazyků dále umožňuje akcentovat dimenzi evropanství, kulturní a sociální dimenze vzdělávání i rozvoj celistvé osobnosti žáků s důrazem na rozvoj komunikativních dovedností.
Odvětví (1):Školství
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.