Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.
IČO:45773009
Ulice:Palackého náměstí 375/4
PSČ:128 01
Obec:Praha 2
Okres:Obvod Praha 2
Typ org:Resortní výzkumné organizace
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.vupsv.cz
Rok založení:2007
Poč. pracovníků:50-99
Popis:Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Ústav také vykonává konzultantskou činnost pro uživatele výsledků výzkumů, organizuje semináře, konference a vydává odborné publikace. Výzkumné projekty se každý rok připravují ve spolupráci se zřizovatelem a zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje vědy a výzkumu v předmětných oblastech. Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Odvětví (2):Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti
Odvětví (3):Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení
Technologie (1):Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.