Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky
IČO:46747885
Ulice:Studentská 2/1402
PSČ:461 17
Obec:Liberec I - Staré Město
Okres:Okres Liberec
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.fm.tul.cz
Rok založení:1995
Poč. pracovníků:25-49
Popis:Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií TU v Liberci zajišťuje vzdělávání v magisterském studijním programu Elektrotechnika a informatika v rámci oborů Autommatické oíezení a inženýrská informatika,Mechatronika a Poírodovědné inženýrství(ukončeno titulem Ing.) a Technická kybernetika(PhD.).Výuka je postavena na multidisciplinárních základech zahrnujících elektroniku,strojírenství, výpočetní techniku aa aplikovanou fyziku. Těžiště vědecké a výzkumné činnosti fakulty leží v následujících oblastech:Výzkum v oblasti piezoelektrických a elektromechanických jevů,výzkum a využití hlasové komunikace s počítači,oídící technika a její aplikace,měoící technika,elektronika a diagnostika.
Odvětví (1):Školství
Odvětví (2):Služby převážně pro podniky
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.