Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Pokročilé sanační technologie a procesy
IČO:46747885
Ulice:Studentská 2/1402
PSČ:461 17
Obec:Liberec I - Staré Město
Okres:Okres Liberec
Typ org:Výzkumná centra
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.fm.tul.cz
Rok založení:2005
Poč. pracovníků:neuvedeno
Popis:Cílem vytvářeného centra Pokročilé sanační technologie a procesy je soustředěný výzkum v oblasti nových progresivních procesů a technologií reagujících na zpřísňující se trendy v oblasti požadavků na kvalitu podzemních vod a horninového prostředí.Aplik ovaný výzkum bude orientován na technologické postupy a metody imobilizace a odstranění kontaminace in situ, případně v kombinaci s klasickými technologiemi.Souběžně s technologickým a procesním řešením bude výzkum zaměřen na studium a vývoj moderních metod matematického modelování geochemických a biochemických procesů a systémů s cílem zlepšení predikce jejich vývoje v čase a získání dostupných modelových nNedílnou součástí výzkumného záměru Centra je výzkum metod hodnocení rizik pro obyvatelstvo v obl astech zasažených kontaminací nebo haváriemi, řešení problematiky spolehlivosti a rizikových analýz nebezpečných provozů a posuzovatelská činnost.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2024 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.