Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Policejní akademie České republiky v Praze
IČO:48135445
Ulice:Lhotecká 559/7
PSČ:143 01
Obec:Praha 12 - Kamýk
Okres:Obvod Praha 12
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.polac.cz
Rok založení:1993
Poč. pracovníků:250-499
Popis:Policejní akademie ČR je státní vysokou školou se sídlem v Praze. PA ČR má akreditovaný bakalářský a navazující magisterský studijní program Bezpečnostně právní studia. Výuka a vědeckovýzkumná činnost je organizována prostřednictvím odborných kateder, zejména právního, profesně bezpečnostního a společenskovědního zaměření. PA ČR v Praze je nejvýznamnější pedagogické a vědeckovýzkumné centrum MV ČR a Policie ČR. Hlavním posláním PA ČR je vysokoškolská příprava specialistů pro vybrané policejní a další bezpečnostní činnosti a pro výkon řídících funkcí v policejní praxi. Zajišťuje vysokoškolskou přípravu především těch odborníků, jejichž kvalifikaci nelze zajistit na jiných vysokých školách. Ke studiu jsou přijímáni též studenti, kteří nejsou příslušníky Policie ČR.
Odvětví (1):Školství
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.