Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Institut pro kriminologii a sociální prevenci
IČO:48136841
Ulice:náměstí 14. října 801/12
PSČ:150 00
Obec:Praha 5
Okres:Obvod Praha 5
Typ org:Resortní výzkumné organizace
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.ok.cz/iksp
Rok založení:1993
Poč. pracovníků:25-49
Popis:Institut pro kriminologii a sociální prevenci, je teoretickým, analytickým a výzkumným pracovištěm mezioborového zaměření. Zřizovatelem a řídícím orgánem IKSP je Ministerstvo spravedlnosti České republiky. Činnost Institutu je zaměřena na vytváření, udržování a aktualizaci poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR, na zpřístupňování aktuálních relevantních empirických i teoretických poznatků ze zahraničí a na rozvoj oboru kriminologie.
Odvětví (1):Veřejná správa; obrana; sociální zabezpečení
Odvětví (2):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.