Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
IČO:60077344
Ulice:Branišovská 1160/31
PSČ:370 05
Obec:České Budějovice 2
Okres:Okres České Budějovice
Typ org:Pracoviště Akademie věd ČR
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.bc.cas.cz
Rok založení:2006
Poč. pracovníků:500-999
Popis:Biologické centrum AV ČR bylo vytvořeno usnesením XXVII. zasedání Akademického sněmu AV ČR ze dne 15. 12. 2005. Tímto usnesením bylo s účinností od 1. 1. 2006 sloučeno pět českobudějovických vědeckých ústavů AV ČR se Společnou technicko-hospodářskou správou biologických pracovišť AV ČR, a současně došlo ke změně názvu na Biologické centrum AV ČR. K 1. 1. 2007 se Biologické centrum AV ČR stalo veřejnou výzkumnou institucí. Biologické centrum AV ČR má tyto organizační součásti: Entomologický ústav Hydrobiologický ústav Parazitologický ústav Ústav molekulární biologie rostlin Ústav půdní biologie Technicko-hospodářská správa Součástí aktivit vědeckých pracovníků Biologického centra je pedagogická činnost. Ústavy AV ČR stály při vzniku Jihočeské univerzity, významně se podílely na vytváření jejího profilu a nadále s ní úzce spolupracují ve vědě a výzkumu, výchově studentů i rozvoji společného areálu. Laboratoře Biologického centra zajišťují vědeckou výchovu téměř stovky doktorandů Přírodovědecké fakulty JU
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.