Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Grant Thornton Valuations, a.s.
IČO:63079798
Ulice:Žatecká 55/14
PSČ:110 00
Obec:Praha 1
Okres:Obvod Praha 1
Typ org:Poradenské organizace
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:grantthornton.cz/
Rok založení:1990
Poč. pracovníků:10-19
Popis:Náš kvalifikovaný a profesionální znalecký tým nabízí zpracování posudků pro různé účely použití, a to v oblastech: Transakčního poradenství a restrukturalizace - Oceňování podniků (celých nebo jejich částí, všech typů a velikostí) v rámci procesu prodeje nebo nákupu společností. Náhrady škod, soudní spory, a arbitráže - Stanovení výše náhrady škody pro potřeby soudních sporů (např. v oblasti obnovitelných zdrojů), posouzení relevantnosti vynaložených investic/ nákladů, apod. Regulace a hospodářská soutěž - Posouzení vlivů cenových dopadů na hospodářskou soutěž (např. margin squezze a podnákladové ceny). Oceňování pro potřeby IFRS/ IAS a daňové účely - Ocenění hodnoty aktiv společnosti pro účely závěrky sestavované v souladu s IFRS/ IAS - oceňování do reálných hodnot, impairment testy, apod. ICT - Zpracování znaleckých posudků v oblasti ICT - oceňování software, produktů a služeb informačních technologií, vč. znaleckých posudků pro účely získání dotací, posouzení výběrových řízení v oblasti ICT apod. Movitý a nemovitý majetek - Oceňování hmotného movitého majetku a oceňování nemovitostí (stavby a pozemky - stavební pozemky, zemědělská půda, bytové domy, administrativní a polyfunkční objekty, objekty pro obchod) pro účely vyplývající ze zákona a pro účely úvěrových řízení. Cenné papíry - Oceňování cenných papírů - finančního majetku, akcíí, obchodování podílů zejména pro účely vyplývající ze zákona.
Odvětví (1):Služby převážně pro podniky
Odvětví (2):Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím
Odvětví (3):Činnosti v oblasti nemovitostí
Technologie (1): --Řízení
Technologie (2):Řízení inovací
Technologie (3):Ostatní postupy řízení
Technologie (4):Organizace a řízení

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.