Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
IČO:67985530
Ulice:Boční II/1401
PSČ:141 31
Obec:Praha 4 - Záběhlice
Okres:Obvod Praha 4
Typ org:Pracoviště Akademie věd ČR
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.ig.cas.cz
Rok založení:1953
Poč. pracovníků:100-199
Popis:Zabezpečuje monitorování geofyzikálních polí v ČR prostřednictvím sítě stálých a dočasných seismických, gravimetrických, geoelektrických, geotermických a geomagnetických stanic a zajišťuje nezbytnou výměnu dat se světovými datovými centry s důrazem na sousední státy. Interpretací naměřených dat spolu s teoretickým a numerickým modelováním geofyzikálních polí a laboratorním výzkumem fyzikálních vlastností hornin rozšiřuje znalosti o vnitřní stavbě Země, především o zemské kůře a svrchním plášti. Přispívá k analýze příčin klimatických změn souvisejících se sluneční aktivitou.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.