Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v. i.
IČO:67985882
Ulice:Chaberská 57
PSČ:182 51
Obec:Praha 8
Okres:Obvod Praha 8
Typ org:Pracoviště Akademie věd ČR
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.ufe.cz
Rok založení:1955
Poč. pracovníků:100-199
Popis:Fotonický výzkum je zaměřen na přípravu a charakterizaci nových fotonických materiálů a struktur pro optické komunikace a senzory. Jsou zkoumány aktivní a pasivní komponenty pro optické komunikace založené na vláknových a planárních vlnovodech. Výzkum optických senzorů je zaměřen na evanescentní vláknové chemické senzory a senzory na principu povrchových plazmonů pro detekci biologicky aktivních molekul a analýzu jejich interakcí. Pro přípravu nových typů speciálních optických vláken jsou rozvíjeny metody přípravy skelných materiálů depozicí z plynné fáze a sol-gel technikou. Materiálový výzkum v optoelektronice je soustředěn na experimentální charakterizaci, teoretické modelování a přípravu perspektivních materiálů pro optoelektroniku; jmenovitě se jedná o polovodiče, speciální skelné materiály a krystaly. V oblasti systémů pro generaci, přenos a zpracování signálů je hlavní pozornost výzkumu věnována metrologii času a frekvence, radiokomunikacím, optickým komunikacím, analýze a syntéze řeči.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1):Informační a telekomunikační technologie (ostatní)

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.