Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
IČO:67985891
Ulice:V Holešovičkách 94/41
PSČ:182 09
Obec:Praha 8 - Libeň
Okres:Obvod Praha 8
Typ org:Pracoviště Akademie věd ČR
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.irsm.cas.cz/
Rok založení:1979
Poč. pracovníků:100-199
Popis:Výzkum je zaměřen na hodnocení účinků přirozených i lidskou činností vyvolaných geodynamických procesů, na výzkum stability svahů, recentní tektonické a seizmotektonické pohyby a strukturu zemské kůry, na charakterizaci vybraných ložisek nerostných surovin a možnosti jejich využití, na ekologické využívání surovin a likvidaci škodlivých odpadů a na vývoj materiálů z netradičních prekurzorů za tvorby biomateriálů, žáruvzdorných, stavebních, konstrukčních a sorpčních materiálů.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.