Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Slovanský ústav AV ČR, v.v.i.
IČO:68378017
Ulice:Valentinská 1
PSČ:110 00
Obec:Praha 1
Okres:Obvod Praha 1
Typ org:Pracoviště Akademie věd ČR
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.slu.cas.cz
Rok založení:1998
Poč. pracovníků:25-49
Popis:Slovanský ústav je akademickým pracovištěm, které zkoumá slovanské jazyky a literatury v jejich vzájemných vztazích a kulturních souvislostech. Vědecký výzkum je v dnešní době zaměřen především na oblast paleoslovenistiky, zabývající se studiem nejstarších literárních památek Slovanů, a byzantologie, která se soustřeďuje zejména na byzantsko-slovanské vztahy, lexikografie současných východoslovanských a jihoslovanských jazyků, dějin literárněvědné slavistiky a výzkum činnosti ruské a ukrajinské emigrace v ČSR.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.