Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v.i.
IČO:68378041
Ulice:Vídeňská 1083
PSČ:142 20
Obec:Praha - Kunratice
Okres:Obvod Praha 4
Typ org:Pracoviště Akademie věd ČR
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.iem.cas.cz
Rok založení:1998
Poč. pracovníků:100-199
Popis:Ústav se zabývá vybranými problémy biomedicíny se zaměřením na aplikaci v klinické medicíně. Činnost ústavu je zaměřena především na tyto problematiky: strukturně-funkční organizaci buněčného jádra; iontové změny a difúzní parametry v CNS v průběhu fyziologických a patologických stavů; receptory, iontové kanály a funkce gliových buněk; morfologické a funkční charakteristiky nervových buněk sluchového systému mozku a jejich poškození patologickými procesy; genotoxické a embryotoxické účinky xenobiotik a mechanizmy vzniku vrozených vad; vznik a průběh toxických reakcí na buněčné a tkáňové úrovni; histochemii a farmakologii oka a biochemii enzymů jako markerů metabolických procesů; účinky farmak na imunitní reakce v průběhu infekčních onemocnění; strukturu a farmakologické vlastnosti metabotropních glutamátových a GABA receptorů; embryonální kmenové buňky a regulaci buněčného cyklu v průběhu gametogeneze a diferenciace; řízenou diferenciaci a implantaci neurálních a embryonálních kmenových buněk.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.