Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v.v.i.
IČO:68378297
Ulice:Prosecká 809/76
PSČ:190 00
Obec:Praha 9 - Prosek
Okres:Obvod Praha 9
Typ org:Pracoviště Akademie věd ČR
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.itam.cas.cz
Rok založení:1921
Poč. pracovníků:100-199
Popis:teoretický a experimentální výzkum problémů kompositních ainteligentních materiálů. lomové mechaniky, analýzy poruch,teorie konstrukcí, stochastické mechaniky, interakce prostředí a konstrukcí, aeroelasticity a seismicity, identifikacedynamických systémů včetně dopravních mezních stavů, stabilitya životnosti tenkostěnných soustav, mechaniky zemin azakládání, počítačové mechaniky a interdisciplinárních problémů biomechaniky, specializovaných databází v oblasti stavebnictvía architektury, historických materiálů, konstrukcí a sídel,optimalizace ve stavebnictví, technického a ekonomickéhoznalectví, zkoušení materiálů a konstrukcí, monitorování konstrukcí.
Odvětví (1):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.