Vyhledávání       English version     
 
   
     
Hrubý výběr
  Podrobný výběr
  Subjekty dle regionů


AIP ČR
© 2003 - 2022 Asociace
inovačního podnikání ČR, z.s.

Název:České vysoké učení technické v Praze, Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
IČO:68407700
Ulice:Břehová 7
PSČ:115 19
Obec:Praha 1
Okres:Obvod Praha 1
Typ org:Vysoké školy a jejich fakulty
Osoba:
Telefon:
Fax:
Email:
HTTP:www.fjfi.cvut.cz
Rok založení:1955
Poč. pracovníků:100-199
Popis:Fakulta poskytuje vysokoškolské vzdělání formou řádného denního strukturovaného studia. Standardní délka studia je 3 roky v bakalářském programu a 3 roky v návazném magisterském programu. Při splnění určitých podmínek je možno absolvovat bakalářský + magisterský program během pěti let. Návazný magisterský program mohou studovat i bakaláři z jiných škol. Kreditní systém umožňuje absolvovat studijní programy i za delší dobu než je standardní délka. Fakulta je vyjímečná zvýšeným podílem vědecko-výzkumné činnosti se zapojením studentů (aktivity orientované na hraniční problémy mezi moderní vědou a jejími aplikacemi v technice, medicíně, ekonomii a dalších oborech), spoluprací s ústavy Akademie věd a s dalšími institucemi a univerzitami v ČR i v zahraničí a poměrně malým počtem studentů (individuální a neformální kontakt studentů s jejich pedagogy, možnost ovlivňovat chod školy.
Odvětví (1):Školství
Odvětví (2):Výzkum a vývoj
Technologie (1): --Výrobní technologie

   
Obsah © 2003 - 2023 AIP CR, z.s., | Developed by Magicware s.r.o | Administration FIREMNIWEB.CZ s.r.o.